12.12 Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% ซื้อ 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 25%

ช้อปเลย

12.12 Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% ซื้อ 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 25%

ช้อปเลย

12.12 Sale

Buy 2 get 20% off, Buy 3 get 30% off

SHOP NOW

Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

ขยายเวลา Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

ขยายเวลา Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

ขยายเวลา Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

ขยายเวลา Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

ขยายเวลา Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

ขยายเวลา Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

ขยายเวลา Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

ขยายเวลา Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

ขยายเวลา Cyber Monday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

Colab ที่ร่วมรายการลด 10%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

Colab ที่ร่วมรายการลด 10%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

Colab ที่ร่วมรายการลด 10%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

Colab ที่ร่วมรายการลด 10%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

Colab ที่ร่วมรายการลด 10%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

Colab ที่ร่วมรายการลด 10%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

Colab ที่ร่วมรายการลด 10%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

Colab ที่ร่วมรายการลด 10%

ช้อปเลย

Cyber Monday Sale

Colab ที่ร่วมรายการลด 10%

ช้อปเลย

เคสลูกเล่นใหม่<br class=“visible-xs”>เพื่อการปกป้องในทุกๆ วัน

เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

โฉบเฉี่ยว เพรียวบาง แข็งแกร่ง

หยิบจับง่าย สบายมือ

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

CASETiFY สายคล้อง

พกพาแบบแฮนด์ฟรี

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

Black Friday Sale: <br class="visible-xs">สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP <br class="visible-xs">ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: สิทธิ์ VIP ช้อปก่อนใคร!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

Black Friday Sale: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% | ซื้อ 2 ชิ้น ลด 25% | <br class="visible-xs">ซื้อ 3 ชิ้น ลด 30%

ช้อปเลย

เคสลูกเล่นใหม่<br class=“visible-xs”>เพื่อการปกป้องในทุกๆ วัน

เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

โฉบเฉี่ยว เพรียวบาง แข็งแกร่ง

หยิบจับง่าย สบายมือ

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

CASETiFY สายคล้อง

พกพาแบบแฮนด์ฟรี

ช้อปเลย

11.11 SALE : VIP Early Access!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs"> Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE : VIP Early Access!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE : VIP Early Access!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE : VIP Early Access!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE : VIP Early Access!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE : VIP Early Access!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

DIWALI SALE : VIP Early Access!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

더블 일레븐 세일 <br class="visible-xs"> VIP 선구매 액세스 오픈!

9만원 이상 구매 시, 15% OFF <br class="visible-xs">11만원 이상 구매 시, 25% OFF<br class="visible-xs">14만원 이상 구매 시 30% OFF

구매하기

11.11 SALE: สิทธิ์ช้อป VIP!

ซื้อครบ ฿2,500 ลด ฿350 | <br class="visible-xs">ซื้อครบ ฿3,000 ลด ฿750 | <br class="visible-xs"> ซื้อครบ ฿4,000 ลด ฿1,400

ช้อปเลย

11.11 Sale Pre Heat!

Buy 1 get 10% off | Buy 2 get 20% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

Gold Member Access: 11.11 Sale

Buy 2 get 30% off

Shop Now

Member Access: 11.11 Sale

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 Sale

Buy 1 get 10% off | Buy 2 get 20% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

Gold Member Access: 11.11 Sale

Buy 2 get 30% off

Shop Now

Member Access: 11.11 Sale

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE: Last 24 hours!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class='visible-xs'>Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE: Last 24 hours!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE: Last 24 hours!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE: Last 24 hours!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE: Last 24 hours!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

11.11 SALE: Last 24 hours!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

DIWALI SALE

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off | <br class="visible-xs">Buy 3 get 30% off!

Shop Now

DIWALI SALE: Last 24 hours!

Buy 1 get 15% off | Buy 2 get 25% off |<br class="visible-xs"> Buy 3 get 30% off!

Shop Now

더블 일레븐 세일

9만원 이상 구매 시, 15% OFF <br class="visible-xs">11만원 이상 구매 시, 25% OFF <br class="visible-xs">14만원 이상 구매 시 30% OFF

구매하기

더블 일레븐 세일: OFF 종료 24시간 전!

9만원 이상 구매 시, 15% OFF <br class="visible-xs">11만원 이상 구매 시, 25% OFF <br class="visible-xs">14만원 이상 구매 시 30% OFF

구매하기

11.11 SALE

ซื้อครบ ฿2,500 ลด ฿350 | <br class="visible-xs">ซื้อครบ ฿3,000 ลด ฿750 | <br class="visible-xs"> ซื้อครบ ฿4,000 ลด ฿1,400

ช้อปเลย

11.11 SALE: 24 ชั่วโมงสุดท้าย!

ซื้อครบ ฿2,500 ลด ฿350 | <br class="visible-xs">ซื้อครบ ฿3,000 ลด ฿750 | <br class="visible-xs"> ซื้อครบ ฿4,000 ลด ฿1,400

ช้อปเลย

เคสลูกเล่นใหม่<br class=“visible-xs”>เพื่อการปกป้องในทุกๆ วัน

เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ART021 x CASETiFY

Unleash the creativity and explore the artistic inspiration together.

SHOP NOW

GOD SELECTION XXX x fragment design x CASETiFY

ฉลองครบรอบ 10 ปีด้วยคอลเลกชั่น X อันโดดเด่น

ช้อปเลย

The World Of The Palace x CASETiFY

Come and join this private exhibition!<br>Let us feel the charm of thousand-year-old culture.

ช้อปเลย

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องในทุกๆ วัน

บางเบาเหนือคาด<br class=\“visible-xs\“>ปกป้องเหนือชั้น

ช้อปเลย

โฉบเฉี่ยว เพรียวบาง แข็งแกร่ง

หยิบจับง่าย สบายมือ

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Capybara Biubiu

Collections don't get cuter than this.

ช้อปเลย

LINE FRIENDS minini x CASETiFY

ออกผจญภัยไปกับ ผองเพื่อน minini สุดคิ้วท์!

ช้อปเลย

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

Snazz up your fashion statement!

ลงชื่อสั่งซื้อล่วงหน้า

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

CASETiFY สายคล้อง

พกพาแบบแฮนด์ฟรี

ช้อปเลย

สายคล้องโทรศัพท์ลด 20%

พิเศษเฉพาะสมาชิก! เข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกของคุณหรือเข้าร่วม CASETiFY Club เพื่อรับส่วนลดทันที

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

10.10 Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% ซื้อ 2 ชิ้นลด 20%

ช้อปเลย

10.10 Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% ซื้อ 2 ชิ้นลด 20%

ช้อปเลย

10.10 Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% ซื้อ 2 ชิ้นลด 20%

ช้อปเลย

Oktoberfest Sale

Buy 1 get 15% off

SHOP NOW

Oktoberfest Sale

Buy 1 get 15% off

SHOP NOW

10.10 Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% ซื้อ 2 ชิ้นลด 20%

ช้อปเลย

10.10 Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 15% ซื้อ 2 ชิ้นลด 20%

ช้อปเลย

Onward As One,<br>Singapore National Day Sale

Buy 1 get 15% off

SHOP NOW

Mid Year Sale

ซื้อ 1 ชิ้น ลด 10% ซื้อ 2 ชิ้น ลด 20%

ช้อปเลย

Friends and Family Sale

Buy 1 get 10% off | Buy 2 get 15% | Buy 3+ get 20%

Shop Now

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

Rebel Moon x CASETiFY

ปลดปล่อยตัวตนคุณให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS Presents: Tess Smith Roberts

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

คอลเลกชั่นสีชมพู Gradient

โทนสีสุดฮอตแห่งปี<br>รองรับ iPhone 15 แล้ววันนี้

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ท้าทาย <br class=“visible-xs“> แรงโน้มถ่วง

ใหม่! Bounce Case เคสที่ป้องกันดีที่สุดสำหรับ iPhone 14

ช้อปเลย

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องในทุกๆ วัน

บางเบาเหนือคาด<br class=\“visible-xs\“>ปกป้องเหนือชั้น

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Bodil Jane

<br>

ช้อปเลย

ประหยัดค่าซ่อมหน้าจอ

ทำลายความคาดหมาย ไม่ใช่หน้าจอ

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ designlovefest

SHOP NOW

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Jess Miller Draws

SHOP NOW

เคส<br class=“visible-xs”>กันกระแทกพิเศษ

การปกป้องขั้นสูงสุด<br class=“visible-xs”>ในทุกมุม

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

สายนาฬิกา CASETiFY

มีสไตล์และสบายกว่าที่เคย

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Marta Olga Klara

<br>

ช้อปเลย

การปกป้องระดับเอ็กซ์ตรีม!

เคสกันน้ำสำหรับการผจญภัยกลางแจ้ง

ช้อปเลย

Show Your Colors

เลือกตัวตนที่คุณภูมิใจ

ช้อปเพื่อตัวตนที่คุณภูมิใจ

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

Monochrome Collection

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Skater JOHN

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

GOD SELECTION XXX x fragment design x CASETiFY

ฉลองครบรอบ 10 ปีด้วยคอลเลกชั่น X อันโดดเด่น

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ INAPSQUARE

<br>

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

MASTERMIND WORLD x CASETiFY

โลโก้หัวกะโหลกอันเป็นเอกลักษณ์

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ foxy illustrations

<br>

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

🆕 ใหม่: เคสโทรศัพท์ <br>Google Pixel Fold

Made for Google certified

ช้อปเลย

แสดงความเป็นตัวตนของคุณ

เคสกระจกรองรับ Magsafe

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SSEBONG

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ foxy illustrations

<br>

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ INAPSQUARE

<br>

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

LINE FRIENDS minini x CASETiFY

ออกผจญภัยไปกับ ผองเพื่อน minini สุดคิ้วท์!

ช้อปเลย

MASTERMIND WORLD x CASETiFY

โลโก้หัวกะโหลกอันเป็นเอกลักษณ์

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

RIPNDIP x CASETiFY

อิสระที่จะแตกต่าง ให้คุณสามารถเป็น Nermal ได้ด้วย

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

Snap & Go: <br class="visible-xs">ใช้งานง่าย สะดวก กะทัดรัด

แบตเตอรี่สำรอง PowerThru™

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ PETTY DUST

<br>

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Skater JOHN

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

เคส Baffle สุดพิเศษมาถึงแล้ว!

การออกแบบที่ครอบคลุม

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Constant Bagel Therapy

<br>

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Top Girl Studio

<br>

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ JOGUMAN

<br>

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Gosimperso

<br>

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SSEBONG

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

GOD SELECTION XXX x fragment design x CASETiFY

ฉลองครบรอบ 10 ปีด้วยคอลเลกชั่น X อันโดดเด่น

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

CASETiFY ARTiSTS Presents: Young Forest

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

CELINE KWAN x CASETiFY

ส่วนผสมที่ลงตัวของแฟชั่นและเทคโนโลยี

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Plastic Thing

ช้อปเลย

Rick and Morty x CASETiFY

มาแล้วกับ Duo คู่โปรดของคุณ <br>ดำดิ่งสู่จักรวาลของพวกเขา

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ DINOTAENG

<br>

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ YOUNG FOREST

<br>

ช้อปเลย

เคส Baffle สุดพิเศษมาถึงแล้ว!

การออกแบบที่ครอบคลุม

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

Yohand Studio

Come play with the soft doggy cloud ☁️

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

CASETiFY ARTiSTS Presents: Dinotaeng

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ INAPSQUARE

<br>

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

Snap & Go: <br class="visible-xs">ใช้งานง่าย สะดวก กะทัดรัด

แบตเตอรี่สำรอง PowerThru™

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

เคส Baffle สุดพิเศษมาถึงแล้ว!

การออกแบบที่ครอบคลุม

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Graffiti Social Club

<br>

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS Presents: Andy Yong

Explore the vibrant world of Singapore through the 'Portraits of Singapore' collection

ช้อปเลย

Yohand Studio

Come play with the soft doggy cloud ☁️

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

The World Of The Palace x CASETiFY

Come and join this private exhibition!<br>Let us feel the charm of thousand-year-old culture.

ช้อปเลย

ART021 x CASETiFY

Unleash the creativity and explore the artistic inspiration together.

SHOP NOW

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

RIPNDIP x CASETiFY

อิสระที่จะแตกต่าง ให้คุณสามารถเป็น Nermal ได้ด้วย

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ DINOTAENG

<br>

ช้อปเลย

Rick and Morty x CASETiFY

มาแล้วกับ Duo คู่โปรดของคุณ <br>ดำดิ่งสู่จักรวาลของพวกเขา

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

NEW! Huawei Mate 60 Series

Choose Your Impact/ Mirror Case

Shop Now

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SICKYAKI

เพราะความรักไม่ต้องการเงื่อนไข

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ FUYANKUMA

ค้นพบความสุขจากภายใน

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

Rebel Moon x CASETiFY

ปลดปล่อยตัวตนคุณให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS PRESENTS: Gongkan

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SSEBONG

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Seiji Matsumoto

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

CELINE KWAN x CASETiFY

ส่วนผสมที่ลงตัวของแฟชั่นและเทคโนโลยี

ช้อปเลย

LINE FRIENDS minini x CASETiFY

ออกผจญภัยไปกับ ผองเพื่อน minini สุดคิ้วท์!

ช้อปเลย

MASTERMIND WORLD x CASETiFY

โลโก้หัวกะโหลกอันเป็นเอกลักษณ์

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

เคส Baffle สุดพิเศษมาถึงแล้ว!

การออกแบบที่ครอบคลุม

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Esther Bunny

<br>

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS Presents: Andy Yong

Explore the vibrant world of Singapore through the 'Portraits of Singapore' collection

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SSEBONG

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Seiji Matsumoto

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

LINE FRIENDS minini x CASETiFY

ออกผจญภัยไปกับ ผองเพื่อน minini สุดคิ้วท์!

ช้อปเลย

Rick and Morty x CASETiFY

มาแล้วกับ Duo คู่โปรดของคุณ <br>ดำดิ่งสู่จักรวาลของพวกเขา

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

เคส Baffle สุดพิเศษมาถึงแล้ว!

การออกแบบที่ครอบคลุม

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS Presents: Andy Yong

Explore the vibrant world of Singapore through the 'Portraits of Singapore' collection

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SSEBONG

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Seiji Matsumoto

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

LINE FRIENDS minini x CASETiFY

ออกผจญภัยไปกับ ผองเพื่อน minini สุดคิ้วท์!

ช้อปเลย

Rick and Morty x CASETiFY

มาแล้วกับ Duo คู่โปรดของคุณ <br>ดำดิ่งสู่จักรวาลของพวกเขา

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

เคส Baffle สุดพิเศษมาถึงแล้ว!

การออกแบบที่ครอบคลุม

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS Presents: Andy Yong

Explore the vibrant world of Singapore through the 'Portraits of Singapore' collection

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SSEBONG

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Seiji Matsumoto

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

LINE FRIENDS minini x CASETiFY

ออกผจญภัยไปกับ ผองเพื่อน minini สุดคิ้วท์!

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

Rick and Morty x CASETiFY

มาแล้วกับ Duo คู่โปรดของคุณ <br>ดำดิ่งสู่จักรวาลของพวกเขา

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

เคส Baffle สุดพิเศษมาถึงแล้ว!

การออกแบบที่ครอบคลุม

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

CASETiFY ARTiSTS Presents: Andy Yong

Explore the vibrant world of Singapore through the 'Portraits of Singapore' collection

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SSEBONG

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Seiji Matsumoto

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

LINE FRIENDS minini x CASETiFY

ออกผจญภัยไปกับ ผองเพื่อน minini สุดคิ้วท์!

ช้อปเลย

Rick and Morty x CASETiFY

มาแล้วกับ Duo คู่โปรดของคุณ <br>ดำดิ่งสู่จักรวาลของพวกเขา

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

SSEBONG X CASETiFY

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

พบกับ NARUTO x CASETiFY เร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนใคร

ลงทะเบียนสั่งซื้อล่วงหน้า

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

CASETiFY ARTiSTS Presents: Andy Yong

Explore the vibrant world of Singapore through the 'Portraits of Singapore' collection

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SSEBONG

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Seiji Matsumoto

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

Rick and Morty x CASETiFY

มาแล้วกับ Duo คู่โปรดของคุณ <br>ดำดิ่งสู่จักรวาลของพวกเขา

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

Disney Princess x CASETiFY

เติมเต็มโลกแห่งดิสนีย์ ✨

ช้อปเลย

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

Rebel Moon x CASETiFY

ปลดปล่อยตัวตนคุณให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

Native Australia

Curated Collection of Australian Animals

Shop Now

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

LINE FRIENDS minini x CASETiFY

ออกผจญภัยไปกับ ผองเพื่อน minini สุดคิ้วท์!

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ SSEBONG

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

Budgy Smuggler x CASETiFY

SHOP NOW

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

การตกแต่ง

เติมสีสันให้กับภาพเซลฟี่ในกระจกของคุณด้วยสายคล้องโทรศัพท์ Y2K สายคล้องลูกปัดนี้

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

ปกป้องโทรศัพท์ของคุณ ปกป้องโลก

เคสย่อยสลายตามธรรมชาติได้ 100%

ซื้อเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

Rebel Moon x CASETiFY

ปลดปล่อยตัวตนคุณให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

เพราะชีวิตมันสั้น สีสันในแต่ละวันจึงสำคัญ!

ซื้อเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

CELINE KWAN x CASETiFY

ส่วนผสมที่ลงตัวของแฟชั่นและเทคโนโลยี

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

RIPNDIP x CASETiFY

อิสระที่จะแตกต่าง ให้คุณสามารถเป็น Nermal ได้ด้วย

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

ใหม่! เคส Google Pixel 8

ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องในทุก ๆ วัน

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Ingrid Ching

<br>

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

Talk Of The Brits

เคสคอลเลกชั่นสไตล์ Brits อยู่ที่นี่แล้ว

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

Rebel Moon x CASETiFY

ปลดปล่อยตัวตนคุณให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ I Scream Colour

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

พิเศษเฉพาะสมาชิก: 11.11 SALE

ส่วนลดสูงสุด ฿1,400

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

CELINE KWAN x CASETiFY

ส่วนผสมที่ลงตัวของแฟชั่นและเทคโนโลยี

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

Rebel Moon x CASETiFY

ปลดปล่อยตัวตนคุณให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ I Scream Colour

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

CELINE KWAN x CASETiFY

ส่วนผสมที่ลงตัวของแฟชั่นและเทคโนโลยี

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

NARUTO x CASETiFY

เลือกเคส NARUTO ที่ใช่สำหรับคุณ!

ช้อปเลย

Rebel Moon x CASETiFY

ปลดปล่อยตัวตนคุณให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ I Scream Colour

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

CELINE KWAN x CASETiFY

ส่วนผสมที่ลงตัวของแฟชั่นและเทคโนโลยี

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

Rebel Moon x CASETiFY

ปลดปล่อยตัวตนคุณให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ I Scream Colour

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

CELINE KWAN x CASETiFY

ส่วนผสมที่ลงตัวของแฟชั่นและเทคโนโลยี

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS ขอเสนอ Ann Marie Coolick

ช้อปเลย

เวลาแห่งความสุขมาถึงแล้ว

สำหรับคน<br>ที่รักเทศกาลวันหยุด

ช้อปของขวัญ

Rebel Moon x CASETiFY

ปลดปล่อยตัวตนคุณให้ทั้งจักรวาลได้รับรู้

ช้อปเลย

คอลเลกชั่น Cotton Candy

เติมความหวานให้เข้าเส้นด้วยคอลเลกชั่น Cotton Candy

ช้อปเลย

เคสใหม่สำหรับ iPhone 15

ปกป้องโทรศัพท์ใหม่ของคุณ

ช้อปเลย

ค้นหาลายใหม่ที่เข้ากับคุณ!

รองรับ iPhone 15 Series

ช้อปเลย

CASETiFY ARTiSTS Presents: Tess Smith Roberts

ช้อปเลย

มีสไตล์และสะดวกสบายในทุกวัน

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

เคสพร้อมขาตั้งเพื่อ<br class="visible-xs">เพื่อการปกป้องในทุก ๆ วัน

ใหม่! เคส Impact Ring Stand

ช้อปเลย

The Powerpuff Girls x CASETiFY

ร่วมย้อนวันวาน<br>กับคอลเลกชั่น Powerpuff Girls

ช้อปเลย

Matin Kim x CASETiFY

เปลี่ยนสไตล์ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง<br class="visible-xs">คอลเลกชั่นพิเศษเอาใจคนรักแฟชั่น

ช้อปเลย

ใหม่: เคสใสสำหรับ iPhone 15

เคสไม่เหลืองง่าย

ช้อปเลย

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหน้าจออีกต่อไป

ง่ายต่อการติดตั้ง

ช้อปเลย

Stranger Things x CASETiFY

ปลดปล่อยความพิศวงในตัวคุณ!

ช้อปเลย

ความเรียบง่ายที่ดีที่สุด

รองรับ iPhone 14 และ 15

ช้อปเลย

วันพีซ x CASETiFY

Gear 5 ดีไซน์ใหม่สุดเท่

ซื้อเลย

CELINE KWAN x CASETiFY

ส่วนผสมที่ลงตัวของแฟชั่นและเทคโนโลยี

ช้อปเลย

Automobili Lamborghini x CASETiFY

สง่างาม หรูหรา โฉบเฉี่ยว

ช้อปเลย

Disney | CASETiFY

เชิญมาเข้าแก๊งนางร้ายดิสนีย์แล้วโชว์จริตความร้ายในสไตล์ของคุณกันเลย

ช้อปเลย

Bounce อย่างอิสระ

เคสที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา<br>เคส Ultra Bounce

ช้อปเลย

ฤดูหลอนมาถึงแล้ว

ฮาโลวีนเขาปล่อยผี แต่เรามีลายเคสมาปล่อยของ

ช้อปเลย

สวมใส่สบายให้ความรู้สึกที่พอดี

รองรับ Apple Watch Series 9 & Ultra 2

ช้อปเลย

A ถึง Z เรามีให้ครบ

รองรับเคส iPhone 15

ปรับแต่งเลยตอนนี้

Flip Your Way!

เปิดตัวใหม่: Samsung Galaxy Z Flip5 & Fold5

ช้อปเลย

ใหม่! สายโซ่ Apple Watch

แปลงโฉม Apple Watch ให้ดูหรูหรา

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

ใหม่! สายคล้องโทรศัพท์

พกพาโทรศัพท์ไว้ติดตัว โดยไม่ต้องเสียมือ

ช้อปเลย

คล่องตัวไร้กังวล

จับให้ถนัดมือ

ช้อปเลย

Bounce Case ลด 15%

พิเศษเฉพาะสมาชิก! <br> เข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกของคุณ หรือเข้าร่วม CASETiFY Club เพื่อรับส่วนลดทันที

เข้าสู่ระบบ / เข้าร่วมตอนนี้

Y2K Studio: Customize Your Pillow Case

$60

Shop

Your Curated Collections

Just For You: Ultimate Tech Protection

Shop

Bump Proof

Shop

Shop Our Must Have Accessories

Shop

Snap. Flip. Close

Shop

Featured Artist Collections

Bump Proof

Shop

Shop Our Must Have Accessories

Shop